Juliana Ptáčková

Juliana Ptáčková, majiteľka Chovnej stanice