Cenník služieb

Cenník výcviku vo výcvikovom stredisku:

Druh výcviku Dĺžka výcviku Cena za hodinu    

Individuálny výcvik

základné povely
doporučených 14 cvičení 15 €/pes    

 

       

Základná poslušnosť I.

Cvičenie sa skladá z : 

- vodenie psa na vodítku

- ovládateľnosť psa na vodítku

- sadni

- ľahni

- privolanie

- odloženie

- zákazové povely

- odbúranie zlozvykov

- návyky psa k cestovaniu a ďalšie 

4 týždne,

umiestnenie psa vo výcvikovej škole 
     

Základná poslušnosť II.

Naviazané na kurz základnej poslušnosti I.

podľa dohody     150 €

Špeciálny výcvik

Príprava na výstavu

Predvedenie na výstave

Prípravné cviky na agility

Jesenné skúšky stavačov

Farbiarske skúšky stavačov

Lesné skúšky stavačov

Špeciálna vodná práca

 

podľa dohody, s alebo bez umiestnenia psa vo výcvikovej škole

Zvyčajne 2 mesačný pobyt psa vo v.s., podľa požiadaviek majiteľa
   

 

Prihlášku na všetky skúšky hradí majiteľ psa, zároveň uhrádza cestovné náklady výcvikárovi. Predvedenie psa na výstavách a skúškach sa platí priamo  predvádzajúcemu výcvikárovi vo výške 17 Eur.

 

Ceny výcviku a služieb v priestoroch bydliska majiteľa psa sú rovnaké, ako pri  výcviku v priestoroch výcvikovej školy, avšak je potrebné hradiť cestovné  náklady výcvikárovi..

 

Cenník ubytovania

Druh ubytovania Dĺžka ubytovania Cena
Stacionár od 7,30 - 16,30 hod. 8 € m.p./ 10 € v.p.
Hotel 24 hod. 10 € m.p./ 13 €v.p. *
Škôlka    od 7,0 - 16,30 hod. 10 € ; štenatá do 6 mesiacov

m.p. - malé plemená

v.p. - veľké plemená                                    

 

Hotel je ponúkaný iba pre psov naučených na pobyt vo voliére / počas nočných hodín /

Pes môže byt kŕmený s krmivom doneseným z domu, na ktoré je naučený alebo ponúkame kŕmenie s krmivom Molly, Anka, Aneta, Pedigree, Titan, Eminent. Na požiadanie môžeme zabezpečiť krmivo podľa požiadaviek majiteľa.

 

Zamestnanie počas ubytovania: socializácia, venčenie, prechádzky mimo chovnú stanicu, výchova a výcvik.

Preberanie psa    od 7,00 – 7,30                poobede od 16,00 – 16,30

 

Iné služby

Krmivo                                                                                                      1,50 €/deň

Odborné poradenstvo                                                                              15€/ hod.

Dovoz a odvoz psa:                                                                                  0,40 €/km

 

Salón v našej chovnej stanici je podľa požiadaviek majiteľov psov. Ceny sú podľa dohody – podľa veľkosti psa a potrebách vykonateľných pri úprave srsti. Termín ku strihaniu treba vopred nahlásiť.

 

Cenník platný od 1.1.2018