Výcviková škola

Psychologicko - poradenské stredisko pre majiteľov problémových psov