Náš tím

Juliana Ptáčková

Juliana Ptáčková, majiteľka Chovnej stanice